Skip to content

Luke
3:31.4-32.4

the son of Mattatha,

the son of Nathan,

the son of David,

the son of Jesse ,

the son of Obed ,

the son of Boaz ,

the son of Salmon ,